Link

I Lovring Distrikt bruger vi aktivt Facebook til at kommunikere med grupper og medlemmer i distriktet, samt til at promovere vores events.

Lovring Distrikts Facebookside.

For bæverlederne: Facebookside. – Netværk Bæver/ulveturnering i Lovring Distrikt.

For ulvelederne: Link på vej

For juniorlederne: Facebookside.

For troplederne: Facebookside.

Senior/rovernetværk Facebookside.

Musikmaratons  Facebookside (og egen hjemmeside http://lovringdistrikt.dk/mm)

JOTA/JOTI i Lovring Distrikt: http://lovringdistrikt.dk/jota